SMPS Transformatörler

SMPS anahtarlamalı güç kaynakları, diğer bilinen güç kaynaklarının çalışma veriminin düşük olması  nedeniyle tercih edilirler. Temel olarak alçaltıcı (buck) çevirici, yükseltici (boost) çevirici ve alçaltıcı-yükseltici çevirici olmak üzere, 3 tip çevirici tanımlanır. Günümüzde, bu yapılardan” Flyback”, ileri yön, yarım köprü ve tam köprü devreler üretilerek farklı kullanım alanları oluşturulmuştur. SMPS transformatörlerinin eski saç transformatörlere göre çalışma frekansları daha yüksektir, güç olarak karşılaştırıldığında aynı güçlere göre boyutları ve ağırlıkları küçüktür. Elektriksel gerilim ve gücün değişik şekillerde çevrilmesi için bir çok alanda kullanılırlar. 
Ulus transformatörler, kullanılan malzemeler nedeniyle her türlü yükteki çalışma durumunda kayıp, verim, ısınma, gürültü, gerilim düşümü gibi en iyi elektriksel değerlere sahiptirler.
Transformatörlerimize vakumda vernikleme işlemi yapılmaktadır. Dökümlü tip SMPS transformatörlerimiz bulunmaktadır. Pcb montajına uygun, klemens, kablo ya da bara çıkışlı, kabinli, dökümlü tip saçlı transformatörlerimiz mevcut olup, müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılmaktadır.
Kullanım Yerleri: 
Güç kaynakları, askeri sistemler, ses sistemleri, telekomünikasyon, aydınlatma sistemleri, sürücüler, otomasyon sistemleri, tüm elektrik-elektronik cihazlar, UPS’ ler vb.

İlgili Ürünler

SMPS  Transformatörler

Saclı Trafolar

Genel olarak transformatörler, bir elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Elektronik sistemlerdeki kullanım şekli ise, esas olarak farklı devrelerde elektromanyetik kuplaj yapmak, alternati...

SMPS  Transformatörler

Akım Trafoları

Primer akımı belli bir oran mertebesinde sekonder akıma dönüştüren ölçü transformatörlerine akım trafosu denir. Akım transformatörlerinin primer akımı ile sekonder akımı orantılıdır ve bu akı...