Kablaj Üretimi

Bu standart krimpli, mekanik korumalı veya  lehimli bağlantıların yapılması ve kablaj takımları ile ilgili montaj işleri için gerekli malzemeleri, metodları, testleri ve kabul edilebilirlik kriterlerini amaçlamaktadır. Standardı olan bir sanayi oluşturmak için gelişmiş, tanınan, onaylanmış, takip edilebilir ve standartları anlatan bir üretim hedeflenmektedir. Hedeflenen uygun sınıf ya da sınıflardaki üretim için bir doküman içerisindeki kriterlerin araştırılması, bulunması ve uygulanması konusunda gerekli metod ve teknikleri personeline kavratan , öğreten , eğitimini veren bir yapıyla üretimini şekillendirmektedir.

Ulus elektronik kablaj üretim sahası kontrol Üretici ;

Aletlerin, araç-gereçlerin kalibrasyon ve işlevsellik test kayıtlarını muhafaza etmelidir.Testlerin doğruluğunu garanti edecek şekilde test fikstürlerini, test adaptörlerini ve test ekipmanını korumalıdır.Ürünün kabul edilirliğini garanti edecek şekilde proseste kullanılan araç-gereçleri muhafaza etmelidir.Kablo / tel kesme araçlarının hasara sebep verecek şok yaratmadığından emin olmalıdır.

Uyulması Gereken Standartlar ;

IPC-WHMA-A-620 Kablaj Standartı ve IPC-JSTD-001 Lehimleme Standardı kablaj üretimimizin dikkate aldığı standartlardır.Üretim, eğitimli personellerimizin ürünün firmamıza girişinden çıkışına kadar prosesler ,iş akış planları , uyulması gereken standartlar dikkate alınarak ürünün kalite kontrol süreci eşliğinde tamamlanıp sevk işlemine kadar devam eden bir kontrol mekanizması şeklinde işler ve devam eder.