Kalite ve Yalın Üretim

Yalın Üretim Kültürü (LEAN)


ULUS Elektronik, kalitesi ile beklentilerinizi aşmayı hedefler.

“LEAN” felsefesi altında yürütülen sürekli iyileştirme faaliyetleri ile üretimin kalitesinin arttırılması yanında müşterilerimize maliyet avantajları da sunulmaktadır. Yalın üretim kültüründe, tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması sağlanır.


...
...

Yalın üretimde;

  • Malzeme temininden başlayarak müsteriye teslimat yapılana kadar geçen süre içerisindeki tüm süreçlerin ortaya konulması ve iyileştirilmesi (Value Stream Mapping)
  • Müşteri taleplerini karşılarken sürekli tekrarlanan sistemin kurulması (StdWrk)
  • Günlük kapasite ve Müşteri talepleri arasında uyumun sağlanması (Takt Time & Std WIP)
  • FIFO Mantığıyla Malzeme ve Üretim arasındaki akışın sağlanması (Super Market)
  • Bütün süreçlerde Görsel ve Fiziksel standartların sağlanması (5S ve görsel yönetim)
  • Hızlı setup (SMED)
  • Dengeli yükleme (Level Loading)
  • Sıralama (Sequencing)
  • Kaizen

gibi çeşitli gelişme araçları kullanılır.

Projeleriniz için güvenilir bir iş ortağı arayışında mısınız?